Χειριζόμενη από απόσταση πρίζα ON/OFF

Κωδικός Προϊόντος: 05.25.0001

Χειριζόμενη από απόσταση πρίζα ON/OFF
Μέγιστο φορτίο: 2300W

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ