Τηλεχειριστήριο συναγερμού-γκαράζ

Κωδικός Προϊόντος: 04.2.0011

Οδηγίες προγραμματισμού
1) Πιέστε τα πλήκτρα ( 1 ) & ( 2 ) ταυτόχρονα, μέχρι η ένδειξη Led να αναβοσβήσει 3φορές.
Έπειτα αφού κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ( 1 ), πιέστε το πλήκτρο ( 2 ) 3φορες και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει πολύ γρήγορα, τότε απελευθερώστε. Η μνήμη του τηλεχειριστηρίου έχει διαγραφεί και είναι έτοιμο για προγραμματισμό

2) Αφού πλησιάσετε το πρωτότυπο χειριστήριο με το αντιγραφόμενο πολύ κοντά , πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ( 1 ) χωρίς να το αφήσετε και θα δείτε το led toy Qn-Rd008 να αναβοσβήσει 2 φορές. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο του προτύπου και τo Led θα αναβοσβήνει συνέχεια, τότε έχετε αντιγράψει το αντιγραφόμενο τηλεχειριστήριο επιτυχώς.
(Ακολουθήστε τα ίδια βήματα (2) και για τα υπόλοιπα πλήκτρα)

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ