Τηλέφωνο με οθόνη LCD

Κωδικός Προϊόντος: 10.1.0011

Τηλέφωνο με οθόνη LCD, συμβατό με συστήματα FSK/DTMF. Με αναγνώριση κλήσεων. 10 μνήμες εξερχόμενων αριθμών με 18 ψηφία και διάρκεια κλήσης, 30 Μνήμες εισερχόμενων κλήσεων με 12 ψηφία, ημερομηνία και ώρα, Φίλτρο 5 ψηφίων προθέματος τοπικών κλήσεων. Κώδικας-PBX ενός ψηφίου, 32 ψηφία προπληκτρολόγησης και επεξεργασίας αριθμού. Επιλογή μεταξύ Παλμικής και Τονικής κλήσης. Φραγή παράλληλων τηλεφώνων.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ