Ταινία μονωτική PVC 0.13X38X20Y K1ZA0 μαύρη WND

Κωδικός Προϊόντος: 05.22.0009

Μονωτική ταινία PVC
Διαστάσεις: 0.13x38mm (σε ρολλά 18 μέτρων)
Χρώμα: ΜΑΥΡΟ

Μονωτική Tαινία από βραδύκαυστο PVC
χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο.
– Κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές PVC που τη καθιστά εύκολη στη
χρήση προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στο μάτισμα, μόνωση, προστασία
ή χαρακτηρισμό των καλωδίων και όχι μόνο.
– Με επίστρωση ειδικής κόλλας στη μια επιφάνεια της, που με τη πάροδο του
χρόνου δε χάνει τις ιδιότητές της, δε λερώνει και δεν ξεκολλάει.
– Χρήση αποκλειστικά και μόνο βραδύκαυστου πολυμερούς χαμηλής
περιεκτικότητας σε μόλυβδο.

Πάχος Ταινίας: Μονάδες: mm/mils – Μέτρηση: 0.13 / 5.0 – Test method: PSTC-33
Προσκολλητικότητα στο ατσάλι: Μονάδες: kg/cm, oz/in – Μέτρηση: 0.18 / 16 – Test method: ASTM D-1000
Προσκολλητικότητα Υποστήριξης: Μονάδες: kg/cm, oz/in – Μέτρηση: 0.18 / 16 – Test method: ASTM D-1000
Μέγιστη Επιμήκυνση: Μονάδες: % – Μέτρηση: 150 – Test method: PSTC-31
Αντοχή σε Εφελκυσμό: Μονάδες: kg/cm, lbs/in – Μέτρηση:2.0 / 11 – Test method: PSTC-31
Αντοχή Διηλεκτρικού: Μονάδες: Volts/mil – Μέτρηση: 1.000 – Test method: ASTM D-1000
Δοκιμή Βραδείας Καύσης: Μονάδες: sec – Μέτρηση: Επιτυχής – Test method: UL-510

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ