Μπαταριοθήκη 6 μπαταριών AΑ με καλωδ.

Κωδικός Προϊόντος: 12.7.0009

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ