Μπαταριοθήκη 2 μπαταριών ΑΑΑ με solder lug

Κωδικός Προϊόντος: 12.7.0004

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ