Μπαταριοθήκη κλιπ 9V με καλωδ.

Κωδικός Προϊόντος: 12.7.0003

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ