Μικρόφωνο χειρός carol δυναμίκο καρδιοειδές

Κωδικός Προϊόντος: 02.9.0001

Μικρόφωνο χειρός CAROL

ΤΥΠΟΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΕΣ
ΑΠ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 50HΖ-15ΚΗΖ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 600ΩΗΜ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: -72dB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm): 5*450

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ