Κόλληση 60/40 100gr

Κωδικός Προϊόντος: 11.3.0001

Βάρος 100gr
Διατομή: 1mm
Θερμοκρασία ρευστότητας: 183ºC
Θερμοκρασία συγκόλλησης: 240ºC
Κράμα: 60 / 40 κασσιτέρου-μολύβδου
Περιεχόμενο FLUX : 1,8%

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ