Καλώδιο ομοαξονικό 305m LMC

Κωδικός Προϊόντος: 01.8.0004

Καλώδιο ομοαξονικό 305m LMC

• Εμπέδηση: 75Ω
• Εξωτερική διάμετρος καλωδίου: 6mm
• Αγωγός: μονόκλωνος CCS (0.81mm)
• Μόνωση αγωγού: πολυαιθυλένιο (3.66mm)
• Θωράκιση αγωγού:
1.φύλλο αλουμινίου (100%)
2.μπλεντάζ αλουμινίου (60%)
• Μανδύας: PVC

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ