Καλώδιο ομοαξονικό 100m SUT

Κωδικός Προϊόντος: 01.8.0003

• Εμπέδηση: 50Ω
• Εξωτερική διάμετρος καλωδίου: 5mm
• Αγωγός: μονόκλωνος CCS (0.81mm)
• Μόνωση αγωγού: πολυαιθυλένιο (2.95mm)
• Θωράκιση αγωγού: μπλεντάζ πυκνού CCA (90%)
• Μανδύας: PVC

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ